fredag, februari 11, 2011

Hjärtsjukvården kräver både mer kunskap och mer förebyggande

Igår skrev jag om hjärtsjukvården och de opinionsarbete som hjärt- och lungsjukas riksförbund driver just nu. Landstinget bedriver på politikens uppdrag ett stort arbete för att försöka klarlägga varför Kalmar län har så avvikande siffror jämför med resten av länet och förhoppningen är ju att det ska kunna leda till åtgärder som gör att vården fungerar bättre. Jag delar inte Professor Joep Perks åsikt att detta är ett onödigt arbete såsom han beskriver det i Radio Kalmar idag. Han har helt rätt att vi behöver arbeta ännu hårdare med det förebyggande arbetet, för att färre människor ska insjukna. Men för den som blir sjuk kan det aldrig vara ok att det är större risk att avlida innan man kommer till vård än i andra delar av landet. Båda bättre vård och mer förebyggande behövs!

Sedan läste jag en intressant artikel i DN idag om hur man stöttar dem som insjuknat i någon hjärtsjukdom där man arbetat både KBT behandling för att minska stress och andra rehabiliteringsinsatser. Jag tror att det är lika viktigt att vi när vi nu arbetar med hjärtsjukvården också tittar på rehabiliteringen efter en infarkt.

Inga kommentarer: