onsdag, februari 09, 2011

Att putta majoriteten framför sig...

Idag har vi haft landstingsstyrelse och vi har varit synnerligen aktiva från Allianspartierna. Den kanske viktigaste debatten idag har varit den om radiologins utveckling i länet. På styrelsens bord låg ett förslag från majoriteten som var både oklart och otydligt och det kunde leda till att det skulle genomföras förändringar vid våra sjukhus som ändrade deras uppdrag och utvecklingsmöjligheter utan att det skulle fattas politiska beslut. För mig var det otänkbart att bidra till ett sådant beslut.

Efter att vi lagt fram ett tydligt kompletteringsyrkande som förhindrade detta och en lång debatt mjuknade vänstergänget så att beslutet nu blev glasklart. Inga förändringar kan genomföras som har stukturell innebörd och det betyder att man kan t ex inte ta bort jouren vid radiologin i Oskarshamn utan att det blir föremål för beslut, eller man kan inte begränsa verksamheten i Västervik utan att det blir politiska beslut. Det märkliga var att vi skulle behöva hålla på och argumentera i nästan 1 timme för att komma till detta beslut.

Jag kommer trots allt inte ifrån misstanken att de rödgröna bra gärna hade velat ha ett större manövreringsutrymme utanför politiken så att eventuella förändringar inte skulle behöva lyftas upp i det demokratiska ljuset, men till slut vågade man av politiska skäl inte upprätthålla den linjen.

Inga kommentarer: