tisdag, februari 01, 2011

Bristande företagande - väldigt oroande

Igår publicerade Nyföretagarcentrum statistik för hur många nya företag som startas i olika delar av landet. I Barometern redovisas att tre av länets kommuner ligger i den absoluta botten och det är alla tre klassiska industrikommuner, däribland Emmaboda. Emmaboda kommer inte ens upp i 3 nya företag per 1000 invånare eller totalt ca 25 nya företag på ett år. Statistiken visar på ett av Kalmar läns stor bekymmer, vi lever i allt för hög grad kvar i industrisamhälles logiken och vi -länet- behöver ta oss ur det.

Länet behöver ytterligare arbeta med en nyföretagarstrategi - kanske dags att ta ett initiativ för Regionförbundet!

Inga kommentarer: