måndag, februari 14, 2011

utmaningen för svensk sjukvård - gör det inte för enkelt...

Östra Småland kommenterar på ledarplats idag en rapport som förre LO ekonomen Dan Andersson gjort för S-kvinnorna om sjukvårdens utmaningar. Jag ska villigt erkänna att jag så här lång bara scannat rapporten, men har ändock några funderingar utifrån rapporten och östrans ledare.

Det finns i grundtonen i både rapporten och i ledaren ett letande efter "felet" och det felet är att allt mer vård bedrivs privat och att vården kostar för lite. Det kan vara en helt relevant ståndpunkt, men den kan behöva bättre sakligt stöd än vad som redovisas i rapporten. Den förändring som skett de senaste 15 åren och som innebär att flera länder nu har lika lång eller längre medellivslängd än vad vi har i Sverige innebär ju inte att vår sjukvård blivit sämre, däremot har andra länder lyckats utveckla hälsa och sjukvård bättre än oss. När man sedan tar det som intäkt för att det skulle vara privatiseringarnas fel blir det än mer bekymmersamt för i jämförelse med dessa länder så har man där större privata inslag. Så med den argumentationen så skulle vi inte skapa färre utan fler privata alternativ.

Vi har haft en ökning av privata utförare i vården de senaste åren, men det är ingen radikal förändring och den ojämlikhet vi har i vården idag har vi tyvärr utvecklat under lång tid, långt före ökningen av privata alternativ. I en intressant studie som redovisades för något år sedan visade det sig att Sverige i en OECD jämförelse har en långt mer ojämlik vård än flera OECD länder, vilket betyder att vi sedan länge har haft en situation där den som är välutbildad och har bra inkomst har lättare att få vård, snabbare och effektivare än andra. Min slutsats är att vi får leta svar på andra ställen än i privatiseringarna för att förstå ojämlikheten. Östran och Dan Andersson gör livet för enkelt eller kan man misstänka använder sina ideologiska skygglappar för tidigt - det är synd i en sådan här viktig diskussion.

Vi måste utveckla Svensk sjukvård, behovsstyrd och gemensamt finansierad, men låt oss undvika en så förenklad diskussion som antyds i dagens ledare i Östran! Ojämlikheten måste angripas för medborgarnas skull, men det måste göras på ett sätt som ha relevans inte med idéer om en mer sluten Hälso-sjukvård.

Inga kommentarer: