torsdag, februari 17, 2011

Måttfullhet på glid

I en vecka har Östran granskat landstingets användning av skattepengarna. Man har i sin granskning fokuserat på representation, främst intern sådan, kurser och konferenser etc. Landstinget har sedan 1986 ett beslut om att allt sådant här ska ske med måttfullhet. Östrans granskning visar att det skett överträdelser. Det har köpts spritdrycker, vilket inte får ske. Men det kan nog också konstateras att det skett en glidning i vad som är måttfullt och det är inte alltid så att all redovisning gjorts korrekt. Nu behöver vi både i politik och verksamhet en diskussion om vad vi menar med måttfullhet, en uppstramning behöver uppenbarligen ske. Skattebetalarna ska kunna vara säkra på att vi använder deras pengar på ett försiktigt och klokt sätt.

Men samtidigt som denna uppstramning ska ske så får vi inte förlora perspektiven. För landstinget är det oerhört viktigt att verksamheter i olika delar av länet möts och arbetar tillsammans, det kräver konferenser med övernattning. Sjukvården är kunskapsintensiv och kunskaper behöver underhållas. Enligt min mening lägger vi nog för lite pengar på utbildning inte för mycket, det betyder mer resor, hotellnätter mm och det är väldigt viktigt att det fortgår och förstärks. Sedan är det min mening att den som arbetar i landstinget ska uppleva en positiv personalpolitik som innebär att man kan ha teambuilding aktiviteter för att förstärka arbetet i en grupp, på en arbetsplats eller i ett projekt, på samma sätt som sker i resten av arbetslivet - varken mer eller mindre. Ibland finns det i den diskussion som uppstått i spåren av Östrans granskning en tendens till att bara för att människor arbetar för en offentlig arbetsgivare ska inga resor - måltider - gemenskaps aktiviteter förekomma, det tycker jag är en helt felaktig slutsats. Det vi gör ska göras med måttfullhet men det måste vara möjligt med olika typer av aktiviteter.

Inga kommentarer: