torsdag, februari 03, 2011

Köfri vård - jämlik vård!

Idag redovisas i SvD en avhandling från Linköpings universitet som visar att till två av de sektorer i vården som vi oftast har längst väntetider, nämligen allmän kirurgi och ortopedi, så påverkar patientens inkomstnivå hur länge man får vänta på behandling. Förvisso ska man vara försiktig med att dra slutsatser när studien enbart baseras på ett sjukhus. Men den bekräftar andra studier som redovisats tidigare som talar om att vi i Sverige har en ojämlik vård som påverkas av bl à patienternas socioekonomiska position.

Men det studien visar för mig är något annat och väldigt väsentligt - kampen för en köfri vård är en kamp för jämlik vård. Det är när vi har fått bort köerna som denna grund för ojämlik vård kan avskrivas. Det är ur det perspektivet obegripligt att sossarna så länge var emot att förbättra vårdens tillgänglighet och införa en skarp vårdgaranti. Den nu lagstiftade vårdgarantin och den av alliansregeringen införda sk kömiljarden är viktiga pusselbitar för att få en mer jämlik vård!

Inga kommentarer: