torsdag, februari 10, 2011

Vad är bristen med hjärtsjukvården?

Hjärt- och lungsjukas Riksförbund väcker viktiga frågor med sin granskning av hjärtsjukvården i Kalmar län. Det är väldigt bra att det nu blir en debatt kring detta. För min personliga del har detta inte varit ett okänt förhållande och jag har försökt att lyfta frågan tidigare i samband med att Öppna jämförelsers redovisningar gjorts. Därför är det bra att det nu blir en medial debatt kring detta därför att frågan är väldigt viktig. Dock har vi i vården i kalmar län problem med fler områden, t ex Strokevården och Diabetesvården, men också delar av Cancervården. Sjukvården i Kalmar län är bra, men det är helt uppenbart att i jämförelse med andra län kan vi bli bättre på ett antal områden.

Det arbete som nu har hållit på ganska länge kring hjärtsjukvården måste nu börja uppvisa resultat. Jag delar den frustration som riksförbundet ger uttryck för och förväntar mig att vi snarast får se förslag till åtgärder för att komma till rätta med de problem som finns. Det är säkert så att det finns inte en förklaring eller en åtgärd som behöver vidtas utan det är nog många mindre åtgärder. Men det finns ju några funderingar man kan ha och en är den saktfärdighet som funnits med att sluta avtal med kommunerna om att också låta räddningstjänsten rycka ut vid sk hjärtstopp - det borde skett snabbare och mer systematiskt i länet.

Det kan handla om behov av mer pengar, och det är ha beredd att pröva positivt om det kommer fram trovärdiga förslag som kräver detta. Men först gäller att vi behöver få fram förslagen från den pågående utredningen!!

Läs gärna SR Kalmar och Östran och Gudrun Brunegårds funderingar

Inga kommentarer: