måndag, januari 31, 2011

demokratisk naivism - en nödvändighet

Jag tror vi är många som följer det folkliga upproret först i Tunisien och nu i Egypten med både glädje och visst mått av oro. Bilderna från Tunisien fick mig att minnas de TV bilder vi för snart 20-år sedan såg från Rumänien när deras diktator slutligen insåg att han var både hatad och avskydd och att han måste fly. Någonstans verkar det som om dessa diktatorer i olika länder har inbillat sig att de har folkets stöd och att deras diktatur ändock på något märkligt sätt ska ha folkets stöd. Det är när den falska självbilden börjar krackelera som deras repressiva förmåga försvinner och de flyr så fort de kan. Det skedde i Rumänien och i Tunisien, sannolikt sker det nu snart i Egypten.

Det är fantastiskt glädjande att se hur den digitala kommunikationen bidrar till demokratisering och till att underlätta det folkliga upproret  och ger omvärlden möjlighet att följa vad som sker. jag tror att det också bidrar till att den repressiva sidan hos en regim hålls tillbaka, att öppet inför omvärlden döda och skada sin befolkning klarar man inte om man inte är särskilt förhärdad.... såsom Kinas ledning!

Men orosmomentet i detta skede är ju vad som sker efter regimens fall, hur säkerställer man en demokratisk utveckling? Hur gör man så att den inte kidnappas av andra krafter som enbart vill använda demokratin för att införa sin egen diktatur? Det är här den demokratiska naivismen träder in - som demokrat måste man alltid tro på att människors val, frihet att välja, frihet att tycka och tänka högt och att leva i en rättstat leder till en utveckling av demokratin. Alla andra positioner är omöjliga och ohederliga trots att vi alla vet att det kan finnas krafter som inte är demokratiska, men som just nu säger sig vara det för att det skapar förutsättningar för dem att ta makten.

Världens demokratiska ledare har just nu inget annat ansvar än att allt vad man kan bejaka demokrati längtan i Egypten och bidra till diktaturens fall genom att dra in ekonomiska stöd. Det är först då man tar sitt demokratiska ansvar, även om det finns de som skulle kalla det naivt!

Läs också DN´s ledare, Magnus Andersson, SvD!

Inga kommentarer: