fredag, september 10, 2010

Skarpa vallöften eller inga alls?

Idag har vi från Allianspartierna presenterat våra 5 mest prioriterade vallöften när vi vinner valet den 19/9. Vi har fokuserat:
1) Sänka Sveriges högsta avgifter
2) Barnakut i Västervik
3) Förebyggande hembesök för dem som passerar 75 år runt om i vårt län
4) Fördubbla antalet psykologer i primärvården - från 12 till 24!
5) Utveckla länscentra för smärta och medicinsk rehabilitering så att det möter behoven i hela länet!

Det är fem konkreta och tydliga vallöften som vi idag presenterat och som bl a redovisas på Radio Kalmar och Västervikstidning.

Men samtidigt som vi redovisade våra vallöften var majoriteten ute och gjorde något liknande.Den listan är spännande att läsa. De har bl a valt att ställa ut löften på sådant som redan är beslutat exempelvis, renoveringen av hälsocentraler - redan beslutat i landstingsstyrelsen och ett gammalt alliansförslag - eller satsning på cancervården - redan beslutat i nuvarande budget eller förbättringen av vårdgarantin som också lades fast i den tidigare budgeten... ja genomgången kan fortsätta. Men jag tror de lärt sig av denna mandatperioden då de ställde ut löften som de aldrig höll och då är det ju lättare att nu ställa ut sådant som vi redan beslutat om...;)

Det finns dock ett löfte som är helt överraskande... inga höjda patientavgifter kommande mandatperiod. Det lovade de för fyra år sedan också - det ledde till Sveriges högsta avgifter - när de nu ställer ut löften en gång till - betyder det att de kommer försöka slå världsrekord - världens högsta avgifter. Ett annat intressant löfte... som saknas är heltid en rättighet deltid en möjlighet. Det löftet delar ju Mona ut, men det verkar de inte bry sig om. Men det kan finnas tåv goda skäl för det! I förra valet ställde de ut det löftet och effekten blev att de bestämt på landstingsstyrelsen att ingen har rätt till heltid ( jo det är sant). Den andra möjliga förklaringen är ju att de tror inte Mona vinner valet och då blir det ju inget krav på heltid, så då kan de strunta i det, som de gjort denna mandatperioden.

Summa - inga konkreta löften ställde de ut idag - som inte redan är beslutade i fullmäktige och styrelse - det kallas framåtsyftande politik.

Inga kommentarer: