söndag, september 12, 2010

Fyra år för att riva ner skolan

I slutet av förra veckan kom lärarförbundets rankingen av landets och länets skolor. Torsås är en kommun som länge låg väldigt bra till och har utsetts till bland de bästa skolorna i landet. Men de senaste åren har Torsås haft ett skolfientligt styre med s och torsåspartiet. På några få år har man rivit ner ett mångårigt arbete och försatt barn och familjer i torsås i ett sämre läge. Tillsammans med alla de konflikter som majoriteten skapat de senaste åren talar allt för att de behövs ett majoritetsskifte i Torsås!

Läs Östrans artikel!

Inga kommentarer: