tisdag, september 14, 2010

Alliansens gröna röst - vår miljöfilm

Idag lanseras vår regionala miljöfilm. Om den förra filmen om trygghet och företagsamhet var en lite kul film med en bra knorr...;) så är miljöfilmen fokuserad på något annat - vi har ett gemensamt ansvar och vi kan alla bidra. För vid sidan av att vi politiskt måste ta beslut och avsätta resurser så behöver vi alla bidra. Det speglar också det globala perspektivet, dvs det räcker inte med att Sverige har världens mest ambitiös energi och klimatpolitik, ska vi nå resultat måste alla länder vara med och göra sitt. Alla måste bidra oavsett om vi talar om länder eller enskilda medborgare - det gör miljöområdet speciellt!

Se filmen nedan:

Inga kommentarer: