onsdag, september 08, 2010

Framgång för patienterna

Idag har vi haft landstingsstyrelse och där behandlade vi två viktiga ärenden där patienten blev vinnare efter förslag från Allianspartierna. Det första rörde införandet av webb-baserad kbt behandling. Det bedrivs med framgång i Stockholm och här hade de rödgröna föreslagit en väldigt långvarig minimerat försök över hela två år. Efter en del diskuterande över bordet blev utfallet att vi startar med att bygga upp det som projekt under nästa år, men med avsikt att köra i full drift under 2010, vilket var i stort vad vi från Allianspartierna föreslagit i vårt förslag.

Den andra framgången rör arbetet med att skapa särskilda vårdgarantier för olika cancerdiagnoser. Där hade man från majoriteten lagt ett förslag utan tidsgräns för arbetet. Från Allianspartierna ville vi tidssätta det och lyfta fram betydelsen av att ge patienter med prostatacancer en vårdgaranti som begränsar de långa tider de idag får vänta. Majoriteten ville från början inte lyfta fram prostatacancern, men efter viss diskussion och formulerande blev det så att det ska finnas ett förslag framme till i början av 2011, vilket var vad vi ville. Det är närmare 300 män i länet som varje år drabbas och om man kan korta deras väntetider som idag kan vara väldigt långa (mediantid 136 dagar) så skulle det betyda mycket av minskat lidande.

Jag vet inte vad det var som idag gjorde majoriteten mjuka men till skillnad från tidigare denna mandatperiod var man intresserad av att anpassa sig till våra förslag. Det  var ju bra, men märkligt så här på näst sista sammanträdet för mandatperioden.

Inga kommentarer: