tisdag, september 28, 2010

Boda satsningen !?

Igår fattades återigen panikartade beslut om Boda satsningen som sossarna i Emmaboda driver fram. Jag förstår varför min allianskamrater accepterade beslutet och som Sten Olof Johansson enligt Östran uttryckte det
-Har vi nu köpt in glaset så måste vi ju göra något av det, vi kan ju inte gömma glas som vi köpt in för tio miljoner kronor i kartonger
Men med den ordning som nu ks ordföranden etablerat för beslut kring dessa frågor så är riskerna för ett ekonomiskt haveri stora, ett haveri som medborgarna i så fall får betala. Det är helt orimligt att man låte bolagsstyrelsen inte få underlag innan sammanträdet, det är orimligt att man fattar beslut utan få tid att gå igenom handlingar och få rimliga underlag för kostnader. Och det är helt orimligt att kommunstyrelse och fullmäktige nu ställer sim som förlustgaranter utan att veta förutsättningarna för intäkterna. Så här kan man driva ett företag, där riskerar man sina egna pengar, men man borde inte få driva en kommun så här. Demokratin sätts fullständigt ur spel och skattbetalarnas pengar är insatsen.

Samtidigt som jag är så här kritisk till processen och risktagandet så kan jag inte vara annat än imponerad av den idé som medarbetarna i projektet utvecklat och som Maja Heuer presenterar i bl a Radio kalmar. Idéen har potential, frågan är om den är ekonomiskt hållbar.

Läs också Barrans artikel om projektet.

Inga kommentarer: