måndag, september 20, 2010

En sådan seger till och vi är förlorade!

Yes - Alliansregeringen sitter kvar - det var skönt och kul och bra och.... Men det är å andra sidan nästan det enda man kan vara nöjd med. SD kom in - bedrövligt! Men det jag nu ska fundra kring rör C, FP och KD i Alliansen och det är det som min rubrik sýftar till.

Valresultatet är i sin helhet en framgång för Allianspartiernas gemensamma arbete  under fyra år, men tyvärr leder det till att tre av partierna undermineras och det fjärde växer på i huvudsak de övrigas beskostnad. Överströmningen från vänstersidan finns där, men en stor del av M's plussiffror är från övriga allianspartier. Med en sådan utveckling kommer Moderaterna kunna bli landets största parti men kanske med konsekvensen att ett eller flera Allianspartier råkar illa ut och krymper ner nära eller under den beramade 4% gränsen. Då finns det ingen Alliansregering framöver. Konceptet bygger på de fyras gäng, faller en faller alla!

Därför behöver man gemensamt nu utarbeta en strategi som ger de tre mindre partierna ett tydligt utrymme och att deras position i regeringsarbetet stärks inte försvagas. Jag inser att utifrån ett mandatperspektiv kan man säga att de tre partiernas inflytande bör minska, men det är att underminera hela Allianskonceptet och riskerar att ställa Allianspartierna utan makt för lång tid efter nästa val. Jag kan misstänka att det finns en och annan som drömmer om att M skulle kunna erövra S gamla position som 40% parti. Sannolikheten för det är inte stor i Sverige och en sådan tillväxtstrategi riskerar att istället leda till att regeringsmakten försvinner för lång tid till vänsterhalvan.

Någon kan tro att jag argumenterar för en partisammanslagning, det gör jag inte. Det tar för mycket energi och effekten är väldigt svår att förutsäga. Jag tror istället att man måste arbeta på annat sätt både från de enskilda partiernas sida och i regeringen gemensamt för att säkerställa en möjlighet till en stabil maktbas för Allianspartierna framöver.

För Centerpartiet finns det många viktiga frågor att besvara framöver om inte partiets återstående bas helt ska undermineras och för det hoppas jag att det skapas en stor och bred och öppen diskussion den närmaste tiden. Nu finns tid för reflektion och prövande av ståndpunkter och strategi - den måste tas tillvara!!

Läs gärna DN, Aftonbladet om Allianssegern.

Inga kommentarer: