torsdag, september 09, 2010

RUT är lönsamt!

Återigen visar sig verkligheten vara de rödgrönas största fiende! Det statliga objektiva konjunkturinstitutet redovisar idag att man står fast vid samma bedömning som man gjorde när RUT-reformen genomfördes - RUT är lönsamt för staten eller som sämst går +-0. Orsaken är att det gör tidigare svarta jobb - vita och att det i huvudsak erbjuder arbete till människor som tidigare varit utanför arbetsmarknaden. Det är fantastiskt kul att läsa notiserna i både DN och Expressen - men frågan är ju om de rödgröna tar något intryck....

Det är särskilt intressant  det som sägs i artikeln att de rödgrönas påstående att man kan använda det ökade skatteuttaget på tjänster till väldfärdsinsatser inte är sant. Drar man in RUT kommer fler bli arbetslösa och företag försvinna och därmed skatteintäkterna till staten minska! Dessutom vilket jag inte tror att man räknat med är att kommunernas kostnader för hemtjänst kommer att öka eftersom många äldre idag använder RUT service istället för det som är enklare hemtjänst. Om RUT försvinner kommer en del av dessa att begära kommunala hemtjänst och få det.

När ska den ideologiska dogmatismen bryta hos de rödgröna och hur kan det småföretagsvänliga miljöpartiet vara emot RUT - för mig är det obegripligt!

3 kommentarer:

Kent K. sa...

Det har ju framkommit att det är många kvinnor från andra sidan Östersjön som rekryterats till de undermåligt betalda RUT-jobben, vilket ju självklart resulterar i att arbetslösa svenskar fortfarande är just arbetslösa och uppbär någon form av ekonomiskt stöd, antingen A-kassa eller socialbidrag (kanske båda delarna efter den av Alliansen sänkta A-kassan)! Till detta måste också läggas kostnaden att administrera RUT-bidraget! Så om man tror att RUT-bidraget är en vinstmaskin för skattebetalarna får man nog tänka om! Resultatet för det danska RUT var allt annat än lönsamt: Hjemmeservicesystemet i Danmark infördes 1997. I början låg subventionen på 50 procent av arbetskostnaden för tjänsten. Niels Henrik Englev, vicedirektör i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, dansk motsvarighet till Bolagsverket, som ansvarar för Hjemmeservice säger till Svenska Dagbladet att det blev debatt om att fel grupper fick subventioner genom skattemedel. –Debatten tog särskilt fasta på att det framförallt var de välbärgade i Köpenhamns norra förorter som använde sig av hemservicen. Det skapade politisk diskussion, eftersom många politiker ansåg att dessa kunder inte behövde få statliga subventioner, till något de faktiskt hade råd att betala, säger han. Det var en kostsam politik åtgärd som inte gick runt. Första året kostade subventionen 3–4 miljoner danska kronor. Därefter har subventionen kostat 600 miljoner danska kronor per år. Skattemedel rann ut ur statskassan och 2004 beslöt Folketinget att enbart pensionärer och sjukpensionärer kan söka bidrag för köp av hushållsnära tjänster. Då sänktes också subvention till 40 procent. En bransch som inte kan stå av sig själv, måste falla.
Jämför Maud Olofssons resonemang kring SAAB-affären. "Vi kan ju inte hålla icke bärkraftiga företag under armarna"...
Högeralliansen i Sverige har i den politiska debatten om att införa skattesubventioner för hushållsnära tjänster hänvisat till erfarenheter i Finland och inte Danmark. Uppgifter om att det gett hundratals nya jobb i Finland visade sig vara fantasisiffror när utvärderingen av det finska systemet blev klar.

Kent K. sa...

KI-rapporten som sägs visa att RUT är gratis för staten är fem år gammal och finansierades av arbetsgivarorganisationen Almega. KI:s generaldirektör Mats Dillén tar nu delvis avstånd från gårdagens uttalanden.

Christer Jonsson sa...

Hej Kent

Ta och besök ett hemtjänstföretag som Mönsterås Alltjänst - du kommer då att få alla dina fördomar motsagda. Rut är i alla delar lönsam för samhället och individerna. Men motståndet mot RUT är en bra sammanfattning av rödgrön politik - hellre ett rejält bidrag än ett arbete som är lägre beskattat!