torsdag, september 02, 2010

Lögn och dikt á la S

Idag har den rödgröna ledningen i landstinget försökt göra en fråga av förekomsten av vårdskador och att dessa måste minimeras.Men det är ju så att det finns ingen politik i detta, det är precis som Ulrik Alvarsson på Västerviks tidning närmast konstaterar att detta är något vi alla i politiken vill och anser oerhört viktigt. Så den ambition de rödgröna nu försöker göra till sin egen är inget annan än en enklare kopia av det valmanifest vi presenterade från Alliansens sida i juni. Där står ordagrant:

* göra en satsning för kunna erbjuda patienter Europas säkraste vård!
Förvisso är de rödgröna lite mer modesta - de nöjer sig med Sveriges säkraste vård men det kan vara ok. Men som vanligt är de steget efter!

Det sorgliga med deras presentation är när de ska försöka konstruera en konfliktyta och till VT hävdar följande:
- Jo, men vi som politiker sätter agendan. Förra gången de borgerliga styrde valde de att lägga sin kraft på strukturfrågor som att lägga ut verksamhet på entreprenad, och undersöka möjligheten att privatisera Västerviks sjukhus. Vi vill istället lägga energi på en fortsatt utveckling av kvaliteten i vården, svarar Anders Henriksson.

De för fram att de tror att vid en borgerlig valseger kan diskussionerna om en privatisering av Västerviks sjukhus på nytt ta fart.


Här passerar Anders Henriksson och Lena Segerberg anständighetens gräns - igen. De vet båda två att de ljuger och att detta är inte sant, men de tror uppenbarligen att de än en gång kan lura i Västerviksborna detta. Jag vet inte om paniken över dåliga siffror gör att man nu sjunker till denna nivå - men för mig säger det bara en sak makten går före allt inklusive att inte tala sanning. Om man vill ha ett samtalsklimat i politiken är detta inte rätt väg att gå. Lögn och dikt om de politiska motståndarna är enbart ett sätt att skapa politikerförakt!

se också SR Kalmar

Inga kommentarer: