lördag, september 11, 2010

Flexibelt men tryggare liv!

Många ungdomar har korta jobb efter varandra och ibland längre uppehåll. Det svenska trygghetssystemet är utformat för industrisamhällets 8-17 jobb, inte service och kunskapssamhällets flexibla och rörliga arbetsmarknad. Därför är det väldigt bra att Centerpartiet idag tar ännu ett grepp för att förnya trygghetssystemen så att de passar ett modernt liv och en modern arbetsmarknad och ungdomarnas situation. Det förslag som Annie Johansson presenterar i SvD  och på sin blogg är viktiga steg i rätt riktning. Det borde kanske gjorts tidigare för att påverka valutgången, men det är ett viktigt förslag för en fortsatt Alliansregering. Jag misstänker att Östros redan varit ute och fördömt förslaget, men det talar ju för att det är bra!

Inga kommentarer: