lördag, september 04, 2010

rödgröna vill öka ungdomarnas arbetslöshet!

Vi har sedan tidigare vetat att de rödgröna vid ett maktskifte vill höja arbetsgivaravgiften för ungdomar för att kunna ge mer bidrag. Alla som kan räkna vet att det kommer leda till att färre ungdomar får jobb framöver. Idag lanserar man nästa "goda" idé för hur man ska höja ungdomsarbetslösheten ytterligare - vikarieskatt. Arbetsgivare som av praktiska skäl tvingas ha vikarier ska straffas med högre arbetsgivaravgift är det förslag Lars Ohly lanserar för de rödgröna i SR Ekot och SvD idag. Han vill på det sätt bestraffa arbetsgivare.... kan någon förstå detta. Det är inte arbetsgivare som bestraffas - om de nu ska bestraffas för att de anställer människor - utan det är ju de som aldrig får ett vikariejobb. Vilket i många fall är just ungdomar. Vikariat är ju en vanlig väg in på arbetsmarknaden för yngre.

Men återigen visar företrädare för de rödgröna hur de tänker. Ju dyrare det är att anställa, desto mer fina bidrag kan vi dela ut och desto fler arbetsmarknadsåtgärder kan vi vidta... Det är en politik för arbetslöshet som de kallar jobb politik!

Annie J har kommenterat det också!

1 kommentar:

Martin sa...

Stå för ditt parti och ge din röst

http://www.valresultatet.se