onsdag, mars 25, 2009

väljarnas frågor

Idag har det i bl a DN presenterats vilka frågor väljarna anser särskilt viktiga. Överst är självklart frågan om arbete och arbetslöshet. Det kommer att bli en intressant och viktig debatt fram till valet om vilken jobbpolitik väljarna sätter sin tilltro till. Dock måste ju vänster gänget presentera en sammanhållen politik och inte bara löften om mera pengar till allt.

För mig som är sjukvårdspolitiker är det särskilt glädjande att dessa frågor är den nummer tre på listan. Det är med stolthet jag kommer möta väljarna för att visa på resultat. Följande har exempelvis hänt:
- jätte satsning på psykiatrisk vård
- väntetiderna till vården krymper och kommer vara de kortaste i modern tid vid valet.
- vårdvalet med alla dessa förändringar har ökat tillgängligheten och mångfalden i primärvården så att en mycket större andel av medborgarna kan säga att man har en fast läkarkontakt.
- omreglering av apoteksverksamheten så att vi får fler apotek med bättre öppettider och en stor del receptfria läkemedel kan man från i höst köpa lite varstans under ordnade former.

Det kallar jag framgångsrik Allianspolitik och bidra till framgångar i valet 2010.