söndag, mars 22, 2009

linje 2 har återuppstått

Miljöpartiet har blivit ett linje 2 parti - avveckling med förnuft - som var 2:ans tes i folkomröstningen 1980. På något annat sätt kan jag inte läsa dagens inlägg från vänstergänget på DN debatt. För några veckor sedan var man inte beredd att tala kärnkraft, nu ska den finnas kvar och användas tills dess att den ersatts/ersätts med hållbar energiproduktion. Det betyder att miljöpartiet i praktiken givit upp sin avvecklingslinje. Tyvärr lanseras inga nya idéer om hur kärnkraftens 50% andel av elproduktion ska ersättas och det betyder att den döljande retorik som gällt de senaste 30 åren fortsätter, vi ska avveckla, men väldigt små steg vidtas. Istället ledde denna utveckling till att vi har blivit alltmer beroende av kärnkraften. Det är nu linje 2 som är vänstergängets tes - intressant!

Jag kan som kärnkraftsmotståndare bara beklaga och sörja över att 30 års energipolitik lett oss hit. Och det känns konstigt att vänstergänget för att förklara sin hållning påstår att regeringen vill bygga ny kärnkraft - den kommer inte bygga ett enda nytt aggregat, inga nya subventioner som gällde på 60- och 70-talet. Men man känner ju igen delar av vänstern när den riktiga nyheten är att man vill införa allehanda priskontroller och statlig styrning, då vet man att Ohly varit framme vid tangentbordet. De planekonomiska föreställningarna som tydligen nu också S och Mp delar trodde jag vi begravt för länge sedan, men ränderna går uppenbarligen inte ur!

Inga kommentarer: