måndag, mars 16, 2009

900 000 för många!

Idag presenterades på dn´s debattsida folkhälsoinstitutets undersökning om rökvanor. Utfallet är åt rätt håll, dvs antalet rökare har minskat, men fortfarande är det alldeles för många som fastnar i denna beroende fälla. Mest bekymmersamt är att det är så många unga kvinnor som gör det. Enkäten visar att arbetet mot rökning har givit resultat, men att vi har en lång resa kvar. I Kalmar lön har Folktandvården drivit ett intressant projekt som kallas tobaksduo och som är ett försök att förhindra att tonåringar börjar röka. Projektet ger goda resultat, dvs hindrar många från att börja. Men nu är det dags att gå från projket till ordinarie verksamhet och då behövs det lite resurser för att göra det. Det är vid sådana här tillfällen som prioriteringar sätt på prov. Landstinget har ekonomiska bekymmer, men samtidigt säger vi i alla policy dokument att förebyggande arbete ska prioriteras. DÅ är den intressanta frågan om vi klarar av att prioritera fram de nödvändiga pengarna så att vi på lite längre sikt kan minska antalet rökare som belastar sjukvården. Min undran är: när ger Johnny Petersson och majoriteten besked om hur det blir? Klarar man att prioritera det förebyggande arbetet eller inte? För att de 900 000 ska bli färre behöver vi satsa mer på förebyggande, nu är det upp till bevis!

Inga kommentarer: