söndag, mars 01, 2009

Bra ledare

I dagens DN är det en mycket bra första ledare, som lyfter fram frågan om resurser till kommuner och landsting på ett mycket klokt sätt. Kära regering läs den! Det finns dock ett sakfel i ledaren. Svenska tyckare har inte lärt sig att till skillnad från staten så måste kommuner och landsting balansera sina resultat varje år, enligt den lagstiftning som finns. Det betyder att en kommun som har gjort goda resultat under flera år kan inte använda dessa för att medvetet köra med underskott under en omställning. Alla underskott ska återställas, vilket betyder att behovet av besparingar blir ännu större om man kör med underskott. Därför hjälper inga "lador" och kommuner kan inte som staten planera för underskott under svåra tider.
Med den lägre nivå på skatteintäkter som nu kan förutses är det bara tre vägar som gäller:
1) Höjda generella statsbidrag
2) Rationaliseringar, nedläggningar och effektiviseringar
3) Skattehöjningar.

Om inte 1:an inträffar så är jag rädd att många kommuner och landsting väljer skattehöjningsvägen. Det är oftast lättare att hantera ett valår än stora nedragningar i verksamheten. Därför är höjda statsbidrag oerhört viktigt och ett besked snarast!

Inga kommentarer: