fredag, mars 06, 2009

pensionärsråd

Har på förmiddagen idag deltagit i pensionärsrådet. Bra samtal och intressant. Det fanns en diskussion som blev väldigt intressant och det var kring patienternas/medborgarnas syn på sig själva och syn på sjukvården. Historiskt har människor varit väldigt underdåniga. Men när vi sitter där och för detta resonemang säger en av företrädarna för en pensionärsorganisation:
- Det kommer bli annorlunda, våra medlemmar vill ta för sig och klara sig själva. De vill hävda sin rätt mot myndigheter och sjukvården. Jag ser att människor alltmer kan ta för sig och det tycker jag är bra!

det var helt underbart att höra detta att man även i pensionärsorganisationerna bland sina medlemmar ser denna utveckling där allt fler vågar stå på sig. Jag tror att det är bra för samhället och för utvecklingen av sjukvården. Sjukvården har nämligen kommit undan den typen av tryck tidigare och därför är det bra om det förändras.

Inga kommentarer: