lördag, mars 21, 2009

Om jesus

Köpte i torsdags Jonas Gardells nya bok "om jesus". Har läst hans tidigare bok som benämns "om gud" och tyckte den var bra. Har nu börjat läsa boken och jag gillar anslaget. Å ena sidan har han ambitionen att visa på att människor, kyrkan, intressen har lagrat på massor av föreställningar och bilder om vem Jesus var och är och utifrån det riva ner överlagringarna. Men å andra sidan är han tydlig med att det trots denna ambition blir hans bild av den historia han finner om den historiske Jesus.

Så den återkommande uppmaningen är - vi måste var och en bilda oss en uppfattning om vem Jseus är och vad han betyder för oss var och en. Det känns rätt! Just nu tar jag till mig den upprepade formuleringen i Gardelss bok "följ mig"!

Inga kommentarer: