fredag, mars 27, 2009

ojämlik vård fortfarande!

Idag redovisar SKL en undersökning av hur jämlik den svenska vården är i bl a Ekot och i tidningar som barometern. . Resultaten förskräcker. Om man har kortare utbildning, lägre inkomster och mindre tillgångar så får man sämre vård. Rapportens resultat förskräcker,men illustrerar mer än väl det jag möter i medborgarnas kommentarer om vården - de säger ofta att man måste stå på sig, veta mycket och ställa krav för att komma fram i vården, särskilt när det inte handlar om akut vård utan man är i början av ett vårdsökande.

rapporten handlar bl a om att vården för KOL sjuka varierar starkt, att bröstcancervården varierar osv. I dessa fall handlar det ofta om att patienten själv måste vara aktiv och om man inte är det så... Detta är djupt bekymmersamt!

Vi har i vårt län fört dessa diskussioner om ojämlik vård i olika avseenden och det är alltid svårt att nå igenom hos professionen. Många vill inte se och erkänna att det görs skillnad på människor. Jag hoppas att vi med denna nya rapport återigen kan väcka diskussionen och det kan bidra till att skapa en mer jämlik vård. För i grunden handlar detta om medvetenhet hos personalen. sedan kan jag på vägen dit bara önska att fler medborgare vågar ta försig och driva på - även om man inte ska behöva det!

Inga kommentarer: