torsdag, mars 26, 2009

NEJ var dagens "klo"

Vi har haft landstingsstyrelse idag. Dagens pseudofråga var när budgeten ska tas. Och socialdemokraterna och deras kompisar har valt att skjuta besluten framåt i tiden - till november. Man tror det blir enklare då. Det tror inte jag! Men på detta sättet kan man ännu en tid hålla obekväma beslut i från sig. Men när vi fick en prognos för det ekonomiska utfallet i år, fick vi en bild av vilka problem landstinget har. Ekonomidirektören Ingeborg Eriksson redovisade en prognos som innebär att årets resultat blir -14 miljoner. Men det viktiga var att man räknar med att sjukhusens ekonomi fortsätter att försämras, så här långt i begränsade omfattning. Men det redovisades att man vidtar åtgärder för att minska kostnaderna. Och på min fråga om detta kan göra att sjukhusen minskar sitt budgetunderskott var svaret efter lång tvekan ..... NEJ.

Det betyder att även i år ökar budgetunderskottet för sjukhusen och Anders Henriksson fortsätter att förneka att det behöver göras något. Jag är rädd att med den hållningen så kommer årets underskott bli större än 14 miljoner. När ska majoriteten inse verkligheten och sluta göra valtaktiska överväganden och ta ansvar för landstingets ekonomi. Jag bara undrar!

Inga kommentarer: