torsdag, mars 05, 2009

Grön rehabilitering

Jag mötte på förmiddagen tillsammans med Pierre Edström verksamhetsledaren för Örtagårdens Rehabträdgård som arbetar med sk Grön rehabilitering. Hon redovisade väldigt bra resultat från den verksamhet man så här långt bedrivit. Men samtidigt visade hon hur svårt det är att driva en sådan här verksamhet med en stabil grund och seriöst.
Rehabiliteringen för långtidssjukskrivna är ett besvärligt område med många aktörer inblandade. Om man dessutom fokuserar verksamheten på dem som drabbats av utmattningsdepression så har man det ändå mer besvärligt eftersom det är en diagnos som innehåller många symptom men som ändå inte självklart syns...Dessutom drabbar det mest kvinnor.
jag tycker för min del att försäkringskassan borde ha ett mycket tydligare ansvar för rehabilitering. Jag tror att vi skapar svagheter i systemet när så många aktörer ska vara inblandade. När man har definierade diagnoser som kräver rehabiliteringsinsatser av en viss omfattning borde försäkringskassan ansvara för att upphandla dessa och stå för uppföljning. Då skulle ansvaret bli tydligare och den institution som tjänar på att rehabiliteringen fungerar har också ansvaret för den. Tyvärr är vi inte där än, men vi borde komma dit. Under tiden ska vi försöka hjälpa till så att Grön Rehab kan fortsätta i vår del av landet.

1 kommentar:

INput sa...

Mycket bra, sprid det gärna till region Halland också!