torsdag, mars 19, 2009

Äldresjukvården kan bli bättre

Idag igen redovisas en rapport om att vi kan göra äldresjukvården bättre. Vi har problem med övermedicinering, samordning mellan olika vårdnivåer, primärvårdens ansvar är oklart osv. Om detta kan man läsa i en rapport från socialstyrelsen idag och som redovisas i Barometern och Dagensmedicin mm. För mig signalerar det väldigt tydligt att det krav vi från Allianspartierna i landstinget har drivit är rätt och viktigt - det behövs ett mycket tydligare äldreuppdrag till primärvården, där vi bl a beskriver att övermedicineringen måste hanteras, att man bör ta ansvar för att koordinera vården för de mest sjuka äldre, att det finns en sammanhängande vårdkedja för olika diagnoser osv. Ett fungerande äldreuppdrag skulle ge bättre vård för våra äldre, men också lägre kostnader för landsting och kommuner. Det är vad som krävs i dessa tider!

Inga kommentarer: