onsdag, mars 04, 2009

ångest och depression

Deltar idag i ett seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsjukdom. Det är ett bra arbete som redovisas. Det kommer dels ge en högre kvalitet på den vård och göra att den bli mer likvärdig över landet. Detta är den typ av kunskapsstyrning som kan bidra till utveckling av vården, men samtidigt undviker den typ av statlig regelstyrning som skadar vårdens utveckling.

Den stora utmaningen under kommande år blir att följa implementeringen av riktlinjerna i landstinget så att de utnyttjas och följs i den mån det är möjligt.

Inga kommentarer: