måndag, mars 16, 2009

Svenska folket är kloka!

Idag presenterar Svenska Naturskyddsföreningen en debattartikel i SvD som redovisar att svenska folket prioriterar energiinvesteringar i vind- och solenergi samt energieffektiviseringar. Det är bra! Det visar att huvudinnehållet i regeringens energiuppgörelse ligger i linje med svenska folkets åsikt om att prioritera vindkraftsproduktion och annan förnybar energi. Man lyfter också fram frågan om energieffektiviseringar, där jag delar deras åsikt att det är ett historiskt misslyckande att vi har så mycket kvar att göra. Industrin har mycket att göra, men vi kan också göra mycket i bostadssektorn, vilken kommun och stat styr en del över. Här vore det bra om man i dessa lågkonjunkturens tider gav stöd för energiinsatser i hyresfastigheter för att snabba på förbättringarna inom denna sektor och samtidigt skapa jobb i byggsektorn. Hoppas regeringen tar intryck och använder kommande ekonomiska stimulanser till detta, det skulle göra dubbel nytta!!

Förövrigt tar jag det som självklart att inga statliga subventioner till kärnkraft innebär att inte heller franska staten får subventionera eventuella reaktorbyggen i Sverige, såsom man gör i kärnkraftsbygget i Finland.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Menar du allvar? Läs frågorna i enkäten. De är ju så tillrättalagda att man baxnar. Det går inte att dra de slutsatser som du gör.
Andra enkäter visar ett starkt stöd för kärnkraften om man ställer frågan utan styrning. Om gemene man visste mer om hur dyrt och ineffektivt förnyelsbar energi är, så skulle stödet för detta försvinna helt. Men propagandan är kompakt. Tur att nätet finns. Där kan man fortfarande ta del av vad faktiskt förnyelsbar energi kan åstadkomma. Det är inte ett realistiskt alternativ för Sverige om man inte på allvar VILL montera ned samhället förstås. Då blir det ju automatiskt ekologiskt hållbart, ungefär som det var på 1700-talet.

/Jan Lindström

Christer Jonsson sa...

På samma sätt som de många opinionsundersökningar som visar att kärnkraften har stöd är formade så är också denna präglad av intressen, så är det. Men jag är ganska övertygad om att den speglar väldigt väl människors prioritering av energiinvesteringar de kommande åren. Där står inte kärnkraft överst. Men jag tror du har rätt att om människor ställs inför alternativet att backa ekonomin bakåt eller att behålla kärnkraften så väljer man det senare. Det är ett skäl till att jag böjt mig för energiuppgörelsen, men kommer göra allt för att det inte ska bli nödvändigt med ny kärnkraft när de nuvarande tjänat ut.