tisdag, mars 03, 2009

hälsa på väg

Idag redovisas hälsoindex för länet av folkhälsocentrum. Resultaten visar att hälsan i länet blir bättre, men fortfarande är sämre än genomsnittet i landet och att det ser olika ut i landet.
Resultaten visar att det är viktigt både med det arbete som nu inleds med att förnya folkhälsoplanen för länet så att vi kan vidareutveckla det förebyggande arbetet. Men också att det är många aktörer som måste ta ansvar. Av Barometerns notis om folkhälsorapporten framgår att skäl för ohälsa är otrygghet när man går ut och svaga nätverk som gör att människor känner sig ensamma. Här handlar det om att polisen och kommunerna måste utveckla sitt arbete, liksom att vi som individer måste bli bättre på att ta vara på varandra och bygga relationer.
Folkhälsorapporten säger något om vårt samhälle som vi alla kan lära av.

Inga kommentarer: