torsdag, januari 27, 2011

Symbolisk region

Deltar idag i s k regiondagar i Västervik och har precis lyssnat på Bengt Wahlström som arbetar med omvärldsspaning. Han sade många intressanta saker bl à om arbetsmarknad och den digitala utvecklingen. Men det var en annan sak jag fastnade för - symbolernas ökande betydelse. Han menade att vi går från ett väldigt textbaserat samhälle till symbolbaserat. Han menade att det syns på alltifrån hur vi sköter våra telefoner till hur vi som människor förstår och upplever vårt samhälle.

Jag menar att hans tes har bäring också för hur vi ser på den fortsatta regionala utvecklingen och regionförstoringen. Jag tänker då på potentialen i symbolen Småland. Förvisso kan inte det gamla Småland styra hur en ny region formas, men Smålands symboliska innebörd kan vara en viktig pusselbit för att ge värderingar och kulturell identitet - symbolisk ryggrad - till en ny identitet. När vårt grannlän Kronoberg nu återigen tar upp Skåne spåret så kan jag bara till viss del förstå det, men det är konstigt att de vill kliva på ett tåg som redan gått istället för att vara med och starta en ny resa med ett nytt tåg som dessutom har en stor fördel symbolisk uppbyggnad iform av Smålands begreppet.

Nu är det dags för oss i Kalmar län att bli mer offensiva så att vi inte passivt åser andra forma vår framtid - dags att bli mer proaktiva för en ny region med Småland som bas!,

1 kommentar:

Henrik Yngvesson (M) sa...

Du menar väl med Öland som bas, där Småland ingår?