måndag, januari 03, 2011

Rötmånadsdebatt vid nyår

I helgen har en centerkollega i Uppsala Stefan Hanna fått lite extra uppmärksamhet genom att lite vårdslöst argumentera för en tjockisskatt. Inlägget bär lite rötmånadskaraktär över sig! Många har kommenterat det hela bl a Magnus Andersson och Annie Johansson. I SvD anför Magnus flera bra argument, men han väljer liksom Stefan H ett rent ekonomistiskt argument där man tar för givet att fetma och ohälsa är ett resultat av medvetna val... så är det ibland, men inte alltid. Och när Magnus gör det hela till en fråga om att finna vägar för att sänka skatten och ta ut mer av avgifter för välfärden då tror jag att han tappat en del av det väsentliga - nämligen hur vi stärker möjligheten att leva så hälsosamt som vi önskar. Hur skapar vi förutsättningar och livsmöjligheter i ett hälsosamt samhälle?

Jag tror att i grunden är kunskap en av de viktigaste förutsättningarna för att i den mån det är möjligt undvika ohälsa. Men vi vet att det inte räcker, eftersom t ex så många röker trots att man vet att det är djup ohälsosamt och ökar allehanda olika hälsorisker. Jag tror att vi som samhälle också måste erbjuda hälsostöd inom ramen för hälso-sjukvården - på så sätt som vi sedan ett antal år gör i primärvården i Kalmar län. Här erbjuds människor möjlighet till råd och stöd, coachning för att skapa hälsoförbättringar. En tredje pusselbit är att begränsa utanförskapet - vi vet alla att det är ohälsoskapande både fysiskt och psykiskt, en politik som ger jobb, som ger bra utbildning och livschanser förbättrar också hälsan och begränsar spridningen av ohälsa. Dessutom är det nog så att om vi talar tobak så är jag övertygad om att den måste bekämpas ännu tydligare genom utbudsbegränsningar och kanske begränsa möjligheten att röka på allmän plats. Rökningen är en av de absolut värsta ohälsoskaparna och måste därför bekämpas tydligt.

Med ett brett hälsoarbete och en hälsoskapande jobb o utbildningspolitik kan belastningen på sjukvården begränsas. Men tro inte att vi den vägen löser sjukvårdens finansieringsfrågor - som Stefan H tycks tro. Däremot kan vi få fler svenskar som mår bättre och det är en stor vinst!

Inga kommentarer: