fredag, januari 28, 2011

Ett parti som berör fler!

Idag har centerpartiets valanalysgrupp presenterat sitt material. Det är en bred genomgång och i många avseenden en bra diskussion och analys som görs. Jag har ett viktigt MEN och det är att man för diskussionen som om vårt resuötat enbart är beroende av partiets eget arbete - det saknas en tydlig konkurrentanalys både vad gäller arbetet under mandatperioden och valrörelsen. Det är syn eftersom politiken och partierna de facto konkurrerar på en väljarmarknad där medborgarna väger olika partier och politiska idéer mot varandra. Det är också så att i den senaste valrörelsen arbetade t ex moderaterna oerhört myclet med dörrknackning - en metod som de inte anväNt på bredden tidigare. Det fotarbetet avgjorde inte valet, men, tror jag, det påverkade utfallet och i en del av de mindre tätorterna där vi förlorade stort blev plötsligt moderata företrädare synliga och personliga ett nytt sätt och erövrade tidigare centerröster. Jag hoppas att man vid sidan av det offentliga materialet också gjort en konkurrentanalys!

Det andra jag tycker brister är en analys - vår egen- av Allianskonceptet och dess konsekvenser. Där tycker jag att gruppen skjuter den frågan i från sig till att man anser att det bör göras en partigemensam analys av Alliansarbetet. Det äR nog rätt men Centerpartiet måste göra en egen analys och skapa en egen strategi för hur vi vill utveckla Alliansarbetet och detta ur valperspektiv framgångsrika koncept för att bryta sossarnas maktmonopol..


Jag tycker det är oerhört befriande att gruppen gör det så tydligt att vi genom valet av profilfgor blvit ett för smalt parti som inte kan bli intressant för det breda folkflertalet. Här ger man signalen om att vi behöver utveckla vår position i välfärdsfrågorna och synliggöra det som jag menar varit ett kännemärke för centerpartiet i alla tider - social välfärd i ett samhälle där alla behövs och ska få plats. Det sägs ibland att vi ska bli ett varmt parti, jag menar att vi i alla tider varit ett varmt parti men de senaste åren har vi inte ens ansträngt oss på nationell nivå för att visa det. Därför är det nu viktig att det politik utvecklingsarbete som nu ska starta också innefattar ett brett uppdrag inom välfärdsområdet. Med den ansatsen kan vi stabilisera partiet och bygga nytt förtroende, särskilt med tanke på att det stora allianspartiet just nu bara verkar ha ett svar på alla frågor - budget i balans och ett jobbskatteavdrag till - i det finns inget bra svar på de många viktiga välfärdsfgor som människor runt om i landet ställer sig varje dag!


Läs mediakommentarer här: DN, SVD, AFTONBLADET, MAGNUS ANDERSSSONS BLOGG

Inga kommentarer: