måndag, januari 17, 2011

patientsäkerhet igen

Idag redovisar Barometern (tyvärr inte på nätet)  en historia om en patient som dels känt sig dåligt bemött på det som kallas Kalmar jouren och dels enligt patienten själv blev bristfälligt bedömd. Vilket ledde till att hon ett dygn senare hamnade på hjärtintensiven och var kvar där 6 dygn. Jag vet inte om patientens bedömning är rätt. Men om historien i huvudsak är korrekt beskriven så är detta ett typexempel på ett patientsäkerhetsärende som vi måste skapa ordning för att de inte inträffar. För någon vecka sedan skrev jag om det som hänt i Västervik och här har vi nu ett fall till. Båda visar på att sjukvårdens system och processer inte räcker till, båda fallen har lett till onödig sjukvård och lidande för patienten. Om landstinget i Kalmar län ska ha någon trovärdighet i sin ambition att bli säkrast i Sverige så är det bl a denna typ av händelser som måste arbetas bort.

Sedan hoppas jag att man från vårdens sida inte överlåter till att vänta in patientens initiativ att klaga såsom det framgår i Barometern. Man har alla möjligheter att ta ett initiativ och utreda händelseförloppet för att klargöra varför det blev som det blev och vad som kunde/borde gjorts istället - det är med den proaktiviteten som sjukvården blir säkrare!

Inga kommentarer: