tisdag, januari 11, 2011

Bra om kärnkraftens kostnader

Idag i GP har en av mina tidigare kollegor Stefan Yard en intressant debattartikel om elpriser och kärnkraften. På ett väldigt enkelt och klokt sätt visar han på varför kärnkraften inte är ett långsiktigt alternativ utan mest ett bekymmer när det gäller att skapa en hållbar energiförsörjning.
För det han visar är att när man som vi i Sverige gjort oss beroende av några få kärnkraftsenheter som ska producera en väldigt stor andel av av vårt elbehov har blivit väldigt känsliga och när de fallerar så blir kostnaderna monstruösa för samhället. Konsekvensen är att priserna skjuter i höjden, bristande underhåll belönas märkligt nog med högre priser osv. Om vi i framtiden, som en del aktörer vill, ska bygga någon eller några nya kärnkraftsenheter för att ersätta alla nuvarande kärnkraftsenheter så blir vi än mer känsliga för produktionsstörningar. Tänk er problemen vi skulle fått om två eller tre enheter skulle stå för all kärnkraftsrelaterad produktion och om de skulle fungera som våra nuvarande kärnkraftsanläggningar, med Europas sämsta tillgänglighet.

Yards artikel visar väldigt tydligt att framtiden finns inte kärnkraftsproducerad osäker el utan i många nya enheter, med förnybara energikällor! Sedan är det precis som Yard skriver att vi måste bli mycket bättre på att energieffektivisera - det skulle vara bra ur alla synvinklar och frågan är om inte regeringen måste tänka kreativt än en gång på det området för att stimulera olika aktörer att vidta mer åtgärder!

Inga kommentarer: