onsdag, januari 05, 2011

Regionfrågan kräver politiskt ledarskap

Idag inleder Barometern en debatt kring regionfrågan, både på ledarsidan och debattsidan - det är bra!! Landshövdingen argumenterar för ett bildande av en Östra Götalandsregion som en slags spegel till Västra Götaland. Förvisso är det en svår jämförelse eftersom VG har ett starkt centrum - Göteborg medan ett nytt ÖG skulle få ett flerkärnigt centrum... ( om man nu kan ha det), vilket i sig skapar en större komplexitet och svårare politiska avvägningar. Men ändock är jämförelsen viktig på det sättet att VG visat att en stor region med helt olika demografiska och ekonomiska förutsättningar kan växa ihop och över en 10-års period bilda en stark gemensam enhet, som alla delar har fördel av.

Jag menar att för Kalmar län så är det det allra viktigaste att få till en regionbildning och geografin är delvis underordnad. Vår situation är sådan att vi är nog tillsammans med Blekinge är de största förlorarna av att inte en regionbildning redan skett i vår del av landet. Vi förlorar för varje år utvecklings- och tillväxtmöjligheter i brist på resurser och därför är det av största vikt att Kalmar läns samlade politiska ledningar nu tar initiativ och agerar för att driva på en regionbildningsprocess. Det har de senaste åren i den politiska sfären funnits en konflikträdsla (gentemot kringliggande län) och ångest inför de geografisk frågorna som nu måste brytas. De partier (Socialdemokrater och Moderater) som nu från den 1/1 har ledaransvaret i landsting och regionförbund har nu ett stort ansvar för att driva processen framåt. De har ett särskilt stort ansvar eftersom de motkrafter som funnits de senaste åren mot regionbildning överhuvudtaget och den rådande Skånefixeringen i ett visst län har särskilt kommit från deras partikamrater i andra län. Därför har de ett särskilt diplomatiskt ansvar som  inte kan vänta. För precis som Barometerns ledare och landshövdingen konstaterar så är 2011 ett helt avgörande år om vi på regional nivå ska kunna skapa den region vi själva vill ha inte den staten kommer skapa för sina behov.

Jag tror inte längre på breda konferensinbjudningar för den kommande processen. Landstinget och regionförbundet bör nu sätta till en förhandlingsgrupp med uppdrag att till landstingsfullmäktige och regionstyrelse återkomma med förslag till regionbildning under året. Gruppen bör inleda förhandlingar med Kronoberg - Jönköping och Östergötland för att skapa en struktur. Om något av de berörda tackar nej bör arbetet fortsätta med övriga. Jag tror nämligen inte något län kommer att våga ställa sig ensamt inför utsikten att grannregionen påbörjar regionbildning. Låter jag desperat - det är jag inte men jag är övertygad om att vi måste visa att vi på allvar vill och är beredda att göra upp även om inte geografin är helt optimal....

Men för att något ska hända, krävs det nu politiskt ledarskap som är beredd att ta risker - jag är utifrån min roll beredd att medverka till att vi skapar tryck i frågan - men vad är Anders Henriksson (s) och Harald Hjalmarsson (m) beredd att ta för initiativ - när tillsätts en förhandlingsgrupp med ett tydligt uppdrag?

Inga kommentarer: