fredag, januari 14, 2011

Ryggmärgsreaktioner

Idag har Barometern nyheten att det skulle finnas idéer om att när nuvarande landshövding går i pension så ska man ersätta honom med en gemensam mellan Kalmar och Kornoberg. Över detta är ledande sosseföreträdare upprörda och fäller allehanda förklenande uttalanden. Det mest obegripliga är Ulf Nilssons uttalanden om att han vill inte att Kalmar län ska skötas med vänsterhanden från Kronoberg... vad är det för perspektiv på vårt län och våra möjligheter? Är det med det perspektivet nu avgångne polisstyrelseordföranden Lis Lyrbo (s och oskarshamn) har drivit igenom att vi nu har gemensam länspolismästare med Kronoberg?? Då kan man ju bli orolig - men jag tror inte det var hennes perspektiv.

Jag vet inte om det är en bra lösning med gemensam landshövding, men jag tycker absolut frågan borde tåla en närmare granskning och diskussion. Vi står inför en process med bildandet av större regioner och i vart fall i södra Kalmar län finns det ett starkt tryck på att en sådan ska inkludera både Kalmar och Kronobergs län i samma region. Vi vet att intresset från en del politiska företrädare i Kronoberg inte varit så starkt för detta förhållningssätt. Kanske en gemensam landshövding skulle kunna bidra till att skapa en starkare samsyn på samma sätt som det gemensamma Linnéuniversitet och en i praktiken samordnad polisorganisation bidrar till detta.
Jag måste säga att de socialdemokratiska kommentarerna röjer ett förvånansvärt snävt perspektiv där man sätter klackarna i backen utan reflektion. Det kanske inte är en god idé, men reaktionerna röjer snarast varför regionfrågan är så svår på sina håll!

Inga kommentarer: