tisdag, januari 18, 2011

väntetiderna i vården

I morgon eller senast torsdag kommer besked om hur pengarna inom den sk kömiljarden fördelas. Redan börjar det spridas spekulationer, såsom här i Radio Halland. Kalmar län kommer att komma ut som ett av de län som per invånare får än majoriteten av övriga landsting.

Det kommer säkert uppstå en diskussion om huruvida detta är rättvist och om man verkligen ska ge stimulansmedel på detta sätt. Men notera när du som läsare följer upp hur tillgängligheten ser ut i olika län, så kommer det att visa sig att det har inget att göra med hur hög skatt man har, eller hur mycket resurser man satsar på olika verksamheter. Det tillgängligheten speglar är om landstingen har arbetat med sina processer och om man gjort tillgänglighet till en avgörande fråga. I Halland och Kalmar län har tillgängligheten var en dominerande fråga för både politik och verksamhet under lång tid - däri finns förklaringen till att de funkar. I Kalmar län har det varit en politiskt prioriterad fråga i mer än tio år och de senaste 5-6 åren, har det på varje landstingsstyrelse redovisats hur tillgängligheten utvecklas för olika verksamheter. Det är så viktig frågan måste bli för att den ska få ett genomslag på allvar och det har den inte blivit ännu i alla landsting. Därför kommer kömiljarden att fördelas olika över landet.
Sedan är det så att slitet och förverkligandet av god tillgänglighet uppnås av goda medarbetare varje dag, utan deras engagemang skulle det inte bli någonting!

Inga kommentarer: