måndag, januari 10, 2011

Stjernkvist tog ut segern för tidigt - fortsatt alliansstyre i Sveriges kommuner och landsting!

Igår skrev socialdemokratiska kommunalrådet Lars Stjernkvist på Aftonbladet debatt att nu ska de rödgröna ta över Sveriges kommuner och landsting. Jag vet inte vem som gett honom denna information, men den var fel. Idag när valresultatet för SKL blev färdigt visade det att Alliansen fortsätter att leda SKL, man ska inte ta ut en seger i förskott....Lars S och andra sossar på kommunalnivå fick inte heller detta att glädja sig åt, de får leta vidare och jag inser att det kan vara svårt att finna glädjeämnen.

Det är viktigt för en god utveckling av Sverige att kommunernas och landstingens gemensamma organisation också har ett Alliansstyre. Ska vi fortsätta en reformerande förändring av Sverige i mer liberal riktning, lite friare, lite företagssamare och lite grönare så behöver det också skapas praktisk politik för detta i denna gemensamma intresseorganisation för kommuner och landsting. Det arbete som nu pågått i fyra år kan fortsätta. Sedan är det bra för kommunernas och landstingens möjligheter att påverka politiken i riksdag och regering att det är samma politiska majoritet på båda ställena, en rödgrön ledning i SKL hade blivit ett oppositionsnäste mot regeringen snarare än ett gemensamt påverkansorgan för kommuner och landsting!

Inga kommentarer: