fredag, januari 14, 2011

Viktigt med patientsäkerheten - bara det inte blir en slogan

Igår i en debattartikel och idag i nyhetsform breder de rödgröna ut sig om patientsäkerhetssatsningar. Det är bra att vi i kalmar län är överens om detta och det är viktigt för länets invånare. Den senaste tidens händelser i Västervik - Vimmerby illustrerar detta på ett alldeles avgörande sätt och att sjukvården som helhet har mycket kvar att göra. Men det  blir lite komiskt när man försöker göra detta till något unikt för landstinget i Kalmar län. Regeringen har avsatt över en halv miljard för patientsäkerhetsarbete det kommande året, därför att man är orolig för den situation som råder. Alla landstingen gemensamt har kommit överens om att halvera vårdrelaterade infektioner och det arbetet fortgår. Landstingens gemensamma försäkringsbolag driver ett arbete för att radikalt minska antalet patientskador osv osv. Satsningen i Kalmar län är en del av en nationell samling som kommer till uttryck på lite olika sätt men som pågår över hela landet.

Sedan är det ju så att med det mål landstinget formulerat så finns det ett problem vi har ingen aning om vi är bäst eller sämst redan idag - för det finns inga sådana jämförande studier som är hållbara. Eller som en chef sade till mig häromdagen - Vi har sagt till dem att vi har ju inga mätningar och vi vet ju inte hur vi ligger till så målet säger ju inget....
Målet att skapa patientsäker vård är bra - men om det inte får mer substans riskerar det mest att bli en tom politisk slogan utan verkan!

Inga kommentarer: