onsdag, januari 12, 2011

satsning på cancervården!

Idag har jag varit på starten av regionala cancercentret för sydöstra sjukvårdsregionen och samtidigt har vi haft samtal om de kriterier som ska gälla för de 6 regionala cancercentra som nu ska utvecklas i landet. Hela detta arbete baseras på Alliansregeringens initiativ att skapa en nationell cancerstrategi och syftet är att skapa en jämlik cancervård som är i världsklass.

Cancer är något som tyvärr berör alla människor i detta land på ett eller annat sätt. Vi får av många olika skäl, framförallt för att vi blir allt äldre, fler och fler som drabbas av cancer och därför är det särskilt viktigt att vården utvecklas. Även om det kan och bör sägas att Svensk cancervård håller väldigt god nivå vid en internationell jämförelse!!

I de kriterier som nu ställs upp för utvecklingen av vården så tror jag det är några som kommer orsaka mycket diskussioner och några där vi har mycket att göra. Ett av de kriterier som kommer att vara besvärligt att hantera är det man kallar nivåstrukturering, eller enkelt uttryck, utför inte behandlingar på många ställen om det bara är några få patienter som berörs.Verkligheten är ju sådan idag att vi har många ingrepp inom cancervården som bara utförs på några få patienter på varje ställe varje år. Resultatet är ofta att man aldrig får den kvalitet som man kan få om man istället låter en behandlande doktor gör samma insats ofta. Det betyder att vissa ingrepp måst koncentreras till att göras på färre ställen. En del blir kanske rikssjukvård och görs på ett eller två ställen i landet, en del ska enbart göras på universitetssjukhus medan en del koncentreras till något sjukhus per landsting. Alla inser att detta är en svår process både i professionen och för politiken. Men jag menar att finns det klara kvalitetskrav som kan säkerställa en bättre vård för patienterna så måste det styra var olika behandlingar ges. jo jag vet att det är lättare att skriva än att göra, men i grunden är mitt uppdrag från medborgarna och att bidra till en så högkvalitativ vård som möjligt - då måste det få styra!

Men vi har också ett annat område som är viktigt och det är behandlingen efter cancerbekämpandet, dvs rehabilitering och palliativ vård. Båda dessa områden är eftersatta och fungerar väldigt olika i vår region och i vårt län. Häår menar jag att vi från politiken måste driva på och ställa krav. Tyvärr har ju inte den rödgröna majoriteten visat något större intresse för dessa frågor hitills, hoppas det kan bli ändring på det!

Inga kommentarer: