tisdag, november 30, 2010

Positivt cancerbeslut

Ja det är inte ofta jag kan sätta denna typ av rubrik på mina funderingar, men idag gör jag det med glädje. Vi har idag haft regionsjukvårdsnämnd i Jönköping. Genom nämnden samarbetar Kalmar, Jönköping och Östergötlands landsting kring sjukvården. Idag har vi tagit ett viktigt steg framåt för cancervården i vår region, vilket berättas om i ett pressmeddelande från landstinget. Vi bildar nu ett gemensamt regionalt cancercenter som ska arbeta med att höja kvaliteten i vården och se till att vi ger vård i framkant.

Målen för arbetet är formulerade utifrån ett patientperspektiv och de rymmer bl a rätten till palliativ vård, att patienten är välinformerad om behandlingen, att man erbjuds bästa möjliga hälsofrämjande insatser osv. MEN det kanske absolut viktigaste och som är en rejäl utmaning för vården i våra tre län är löftet om att "Ingen patient i regionen har väntat mer än 4 veckor på att adekvat behandling inleds" Det betyder att från det att det finns en medicinsk misstanke om att någon har cancer till dess att behandling inleds ska det få ta max 28 dagar. Det är en oerhört tuff precisering och om man ställer det i relation till exempelvis tiden idag för den som drabbas av prostatacancer så är det 160-170 dagar och detta innebär att den tiden ska kortas oerhört mycket.

Detta kommer inte att gå i ett steg och det kommer krävas noggrann uppföljning, men den 30/11 2010 är framöver en viktig dag för cancervårdens utveckling i vår del av landet. Ska bli intressant att se om andra delar av landet vågar följa efter!

Inga kommentarer: