måndag, november 22, 2010

Hur är vården i Kalmar län?

I dag presenteras Öppna jämförelser av vården i landet. Den övergripande bilden av utvecklingen av vården i landet är att den de senaste fem åren blivit allt bättre, men samtidigt är det lätt att inse att mycket återstår. På viktiga sjukvårdsområden visar Öppna jämförelser att vi har en sjukvård som är allt mer jämlik, men på vissa områden finns variationer som över tid inte är acceptabla.

I Kalmar län har landstingets PR maskineri dragit igång och som vanligt är talas om alla framgångar, det är bra. Det är ett fantastiskt arbete som utförs varje dag för att ge bra bemötande, skapa förtroende och vara väldigt tillgängliga. Men jag ska erkänna att jag blir bekymrad när tonläget är att vi blir bara bättre och bättre, när det visar sig att om man tittar på den landstingsprofil som Öppna jämförelsematerialet ger visar att på de viktiga diagnosområdena som berör många är fortsatt sämre än rikssnittet. Sammanställningen visar att resultaten vi uppnår är inte i paritet med genomsnittet i landet och på en del områden är vi långt efter. För att ta några exempel:
* Förlossningsvård mm så visar sammanställningen att vi på 7 indikatorer har sämre resultat än rikssnittet på 5 av dessa. I landstingets pressinfo beskrivs detta som att vi gjort stora framsteg, det är också sant, men börjar man i ett sämre läge så räcker det inte med att bli bättre - länsinvånarna kan förvänta sig en vård som minst håller genomsnittet i landet!

* Hjärtsjukvården visar sammanställningen att på 28 indikatorer så är vi sämre än snittet på 17 och även här beskrivs framgång i landstingets information. Men jag menar att för länsinvånarna är det nu viktigt att känna att ni på viktiga områden når snittresultaten i landet.

Öppna jämförelse är ett fantastiskt redskap för att skapa tryck i utvecklingsarbetet och på det sättet se till att vi ger bästa möjliga vård till våra medborgare. Att det ger resultat kan vi se när man redan efter fem år av jämförelsearbete ser en positiv trend för hela landet. Bekämpandet av överförskrivning av antibiotika minskar som delvis ett resultat av jämförelserna, kampen mot VRI är framgångsrik och har i Kalmar läns landsting lett till tydliga förbättringar, vilket är väldigt bra.

Landstingets PR maskineri  bör alltid beskriva alla delar av utvecklingen men man fortsätter att måla tillvaron i ljusa färger det kan bli hämmande för utvecklingen av en vård som jag tycker på alla områden borde uppnå minst genomsnittliga resultat av vården i jämförelse med resten av landet. Frågan är om den politiska majoriteten i landstinget är beredd att ta på sig den utmaningen att länet ska nå snitt nivå på vården?

Inga kommentarer: