torsdag, december 02, 2010

ESO rapporten missar problemen med vårdgarantin

Idag har ESO (expertgruppen för offentliga studier) presenterat en rapport om läkarnas syn på vårdgarantin. På ett sätt fångar den hela problemet med vårdgarantin, men om man får tro den DN debatt artikel man presterat så missar man det i alla fall. Jag menar så här. De har gjort en enkät studie bland landets läkare och dessa har i många fall svarat precis som man kan förvänta sig, dvs de är tveksamma eller direkt motståndare till vårdgarantin. Detta kommer t ex till uttryck när man hävdar att garantin strider mot hälsosjukvårdslagens prioriteringar och att de nu inte kan prioritera rätt patienter. Detta är inte sant - och det är bekymmersamt att ESO förmedlar denna typ av grova förenklingar.

Prioriteringen i vården sker när du eller jag kommer till vården och din doktor bestämmer sig för att du har t ex ett höftproblem som bör åtgärdas. Doktorn skickar remissen till sjukhuset - där görs prioriteringen av resurser. Detta problem som du har ska undersökas och eventuellt leda till behandling. Nästa prioritering sker när doktorn på sjukhuset bestämmer sig för att din åkomma ska behandlas - då prioriteras resurser till dig inom sjukvården. I inget av dessa fall ingriper vårdgarantin. Den kommer inte in förrän tiden mäts ut och oavsett när ett läkarbesök görs så går lika mycket tid åt - dvs resurser används. det är sannolikt så att en vård som är utan väntetider förbrukar mindre resurser eftersom patienten inte hinner bli sämre, inte ringer och undrar om tider etc etc ( för att inte tala om eventuell sjukskrivningskostnad). Vårdgarantin har aldrig och kommer aldrig att styra prioriteringarna i vården, men den styr hur en klinik måst funka för att klara vårdgarantin. den ställer krav på längre planering, det duger inte med läkarscheman som är 2 veckor långa, det kräver medveten uppföljning av alla remisser så att ingen patient blir lämnad osv. Allt detta påverkar doktorernas vardag på kliniken och gör att frihetsgraderna minskar till förmån för en verksamhet som styrs mot patienternas behov.

Att ESO legitimerar ett snävt fackintresse med en enkät är djupt bekymmersamt och jag försåtr varför de valde att lägga fram den på läkarstämman - det gäller att välja rätt publik! Däremot delar jag en annan åsikt i debattartikeln och det är att ska man bli framgångsrik med att korta väntetider i vården då måste all personal inkluderas och doktorerna bli medansvariga annars kommer det aldrig att bli bra.

Vårdgarantin har kommit för att stanna, inte för att det är ett politiskt påhitt utanför att det garanterar dem som betalar vården - vård i tid, det borde även doktorer runt om i landet hedra!

Inga kommentarer: