onsdag, november 24, 2010

Kulturcheck eller ej

Kultur och hälsa hör ihop och allt mer talar för att det kan användas som en del i behandlingar, och som en del i rehabilitering. I landstingsplanen skriver de rödgröna allmänt om att kultur ska användas i vården, men man anvisar inga redskap och inga metoder för att kunna göra det. När vi från Alliansen nu presenterar ett förslag då är vårt val av benämning fel och det är fel, dock oklart hur. Det är en bedrövligt dålig argumentation för ska detta bli en del i vården så måste vi erbjuda metoder och verktyg och det måste utarbetas. Dock är det klart att det kan inte jämställas eller jämföras med det som kallas motion på recept. Men om man gör en jämförelse så är det så att inte heller FAR hade kommit igång om inte öandstinget bidragit till att skapa verksamheter, upprättat samarbetsavtal och hittat ett sätt/metod för hur detta organiseras - det är vägen också för detta, kulturcheck! Tänk om - gör rätt kära majoritet!

Inga kommentarer: