måndag, november 29, 2010

framgångsrikt vårdval

I slutet av förra veckan redovisade konkurrensverket sin bedömning och analys av hur införandet av vårdval fungerat i landet. Deras slutsats är att det fungerat bra och att konkurrensen skärpts till fördel för patienterna. Det har också lett till ett ökat utbud av vårdcentraler. Det intressanta är att majoriteten av dessa nya enheter är småföretag. Det är inte de stora drakarna som tagit frö sig utan det är mindre enheter som etablerat sin verksamhet. Det känns oerhört glädjande!

I Kalmar län är vi fortfarande i genomförandefas och fortfarande är det så att några av åra privata aktörer sedan tidigare tvekar om att gå in i vårdvalet. jag hoppas att konkurrensverkets övervakning och rapport ska göra att de nu tar steget. Min förhoppning är att vi om några år har betydligt flera privata vårdgivare runt om i länet så att man i många kommuner inte är ensidigt beroende av landstingets hälsocentraler och deras sätt att fungera. Det är exempelvis i Vimmerby, Oskarshamn och Mörbylånga som det skulle vara väldigt bra med nya aktörer!!

Inga kommentarer: