onsdag, november 03, 2010

Rödgrön besparingsbudget i landstinget

Idag har de rödgröna presenterat sitt förslag till landstingsbudget för de kommande åren. Det är en besparingsbudget med ett antal illusionsnummer för att dölja detta faktum. Det är ett förslag byggt på vallöftesbrott (höjning av tandvårdstaxa), retorik om jämlik vård,men utan åtgärder, påstådda satsningar, men egentligen besparingar. Om detta är det bästa de rödgröna kunde åstadkomma så får man bara beklaga väljarna som före den 19/9 fick intrycket av något helt annat.

Mest allvarligt tycker jag det är att man lägger en stor besparing på psykiatrin om 6 miljoner. Psykiatrin behöver utvecklas, inte krympas. De rödgröna lövade satsningar - det blev besparingar, tala om att svika väljarna. Det blir en tuff utmaning för medarbetarna i psykiatrin att svälja en besparing på 6 miljoner!

Sedan är det bekymmersamt att de rödgröna inte klarat av att ge ett entydigt besked om vård för papperslösa. I budgeten gör man enbart ett åtagande som lagen kräver av oss och som är en mänsklig rättighet - vård vid akut sjukdom. Men det kontroversiella och som man inte ger besked om är nödvändig vård, dvs vård som är planerad för den enskilde. Jag menar att om vi nu som landsting måste göra en tydlig markering så ska den innefatta också nödvändig vård, då går vi bortom det som är vår skyldighet enligt dagens regler.Här hoppas jag att de rödgröna är beredda att ändra sig!

Besparingsbudgeten innefattar nu alla folkhögskolorna, it verksamheten som inte klarar sin nuvarande budget osv, jag kunde göra en lång uppräkning. Men summeringen är att detta är en defensiv och besparingsbudget, jag hade väntat mig mer av ett nyvalt rödgrönt gäng!

Inga kommentarer: