torsdag, november 18, 2010

Jämställdhet i fokus

Läste något väldigt roligt i Dagens Industri idag. Konsultbolaget McKinsey har redovisat en studie som visar att företag med jämställd ledning- där kvinnor har en verklig roll i företagsledningen tjänar mer pengar! De har högre avkastning på insatt kapital och högre rörelsemarginal osv. Med den kunskapen undrar jag ju hur snabbt det kommer att gå med rekrytering av nya kvinnliga ledare och chefer i alla företag. De valberedningar som nu förbereder styrelseval i börsbolagen har nu fått alla de argument man behöver för att skapa mer jämställda styrelser - högre vinst!

Har under dagen varit på regionstyrelse och där har vi haft ett jämställdhetsseminarium kopplat till regional utveckling. Det var lätt att se att vi har en del kvar att göra för att strategiska insatser också ska bidra till ett mer jämställt län, men kanske också ta vara på kvinnors förmågor och utvecklingskraft, för det gör vi inte idag!

Även om vi är ganska jämställda har vi fortfarande mycket kvar att göra!

Inga kommentarer: