onsdag, november 24, 2010

SD gör debut

Idag gör SD debut på landstingsfullmäktige på allvar. De presenterar tre egna yrkanden där två behandlar deras grundläggande profil - invandrar och flyktingfrågan. Deras första yrkande är retoriskt förföriskt - att man utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv måste tala god och förståelig svenska bland dem som arbetar i vården. I grunden är det en självklarhet att man kan tala svenska med sina patienter men det är också självklart att man på alla andra områden kan utföra sitt arbete när man arbetar i vården. Detta är något som man i varje anställningssituation ska kontrollera, bara den som är kompetent för sitt jobb ska anställas. Om fullmäktige ska börja besluta om alla anställningskrav har vi många beslut att fatta framöver, detta ska hanteras av ansvariga chefer i verksamheten inte av landstingsfullmäktige och oss politiker.

Sedan handlar deras andra yrkande om att SD vill inte ge likvärdig vård till våra gömda flyktingar - det är inte förvånande utan illustrerar SD politiker grund och profil.

Dock kan man konstatera att de försöker hitta en legitim grund för sina krav - de talar om patientsäkerheten. Det är ett förrädiskt tal där man kan lura många åhörare - men SD är en ulv i fårakläder när man döljer sin politik i fagert tal, hoppas ingen går på det!

Inga kommentarer: